عکاسی حرفه ایی

هیچ قانونی برای عکس خوب وجود ندارد، تنها عکس های خوب هستند که وجود دارند. there are no rules for good photographs, there are only good photographs انسل آدامز(عکاس آمریکایی)