پیچاپی های عزیز از این صفحه می توانید کتاب عکس و هر محصول دیگری را با پرداخت هزینه آن و دریافت یک کد از طرق پیامک، رزرو نمایید. این به آن معناست که شما پس از دریافت کد مربوطه می توانید هر زمانی که تمایل داشته باشید در پیچاپ ثبت نام نمایید و پس از طراحی محصول رزرو شده، کد مربوطه را وارد نمایید و بدون پرداخت هزینه سفارش خود را ثبت نمایید. ا